Eksjö Stadsfest > Om Fiesta Eksjö > Ungdomsråd

Ungdomsråd

Ungdomsråd

Våren 2018 tillsatte Föreningen Fiesta ett ungdomsråd som ska beakta ungdomarnas önskemål kring Eksjö Stadsfest.

Ungdområdet består av:

Wilma Karlberg
Anton Kjellström
Ebba Manley
Elias Gard
Elin Stejdahl
Kajsa Gustafsson Westlund
Lovisa Stejdahl
Martin Huselius
Nicolina Ugarph