GDPR

GDPR

Integritetspolicy

Enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 måste vi redovisa och informera om hanteringen av personuppgifter som rör dig som medlem och funktionär. En personuppgift är allt som bidrar till att identifiera en person. Till exempel är namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och bilder en typ av personuppgift.

För att du ska kunna vara medlem eller funktionär i Föreningen Fiesta kommer vi behöva registrera och spara uppgifter om dig. Det vi sparar är namn, ålder, mobilnummer, mailadress, och eventuella fotografier samt kontaktinformation till närmaste anhörig. Anledningen till att vi behöver dina uppgifter är för att kunna ta kontakt med dig då vi söker funktionärer, samt att ha kontakt med dig under själva arbetet med Eksjö Stadsfest.
Uppgifterna har vi fått av dig, då du tidigare varit funktionär hos oss. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är aktiv funktionär hos oss. Vid enstaka tillfällen så kommer vi behöva spara tillfällig information om eventuella allergier och klädstorlek. De personuppgifter vi har om dig delas med styrelsen och marknadsavdelningen i Föreningen Fiesta. Personuppgiftsansvarig är ordinarie styrelseledamöter med adress Föreningen Fiesta, C/O MarAnd Ekonomi AB, Nannylundsgatan 13A, 575 39 Eksjö med organisationsnummer: 802437-8906.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att du genom medlemskap eller aktiv funktionär gett oss medgivande att spara och behandla dina personuppgifter på detta sätt. Ditt medgivande kan när som helst återkallas. Att du återkallar ditt medgivande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan det återkallades. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du till: Föreningen Fiesta, C/O MarAnd Ekonomi AB, Nannylundsgatan 13A, 575 39 Eksjö

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen.