Uppsving i årets biljettförsäljning

Nyheter

Nyheter & Blogg

Uppsving i årets biljettförsäljning
Malin Jakobsson
/ Kategorier: Daglig nyhet, Veckonyhet

Uppsving i årets biljettförsäljning

Nedräkningen inför årets stadsfest har satt igång på allvar och med bara en månad kvar går planeringsarbetet snart över i genomförandefas.

Planeringen inför årets stadfest har genomsyrats av utökad samverkan med fler aktörer. Det goda samarbetet med Eksjö kommun och Eksjös näringsliv fortskrider och  med nya sponsorer  samt  nya föreningar som vill vara med och arbeta som funktionärer ser vi med tillförsikt på stadsfestens framtid.

Årets biljettförsäljning har ökat från föregående år och med kommande prishöjning den 1/8 kan vi gå mot försäljningsrekord i juli. Det ökade köptrycket i år kan bero på vår satsning på ett ännu bredare artistutbud där vi hoppas nå alla åldrar, en ytterligare satsning på Familjelördagen, en utveckling av vår Sponsor-VIP, samt nya inslag i gata/torg-utbudet med varietésällskap bland annat. Att bussar går från ännu fler kommuner och att man även kan köpa hotellpaket i vissa grannkommuner gör att möjligheterna att besöka oss ökat även för de som inte bor i Eksjö.

Vårt idoga arbete med säkerheten under stadsfesten med utbildning av våra funktionärer, samverkan med polis, räddningstjänst, fältare och kyrkan fortsätter som tidigare år.

Vi ser med glädje och tillförsikt fram mot årets stadsfest!

Foto: Garbis Sarafian

Print
2300 Betygsätt den här artikeln:
4.6
Testosterone Cypionate 250mg Testosterone Cypionate Online Testosterone Propionate Testosterone Propionate Benefits Testosterone Enanthate Dosage Testosterone Enanthate 250mg Tren 100mg Tren 100 Fast Acting Equipoise Dosage Equipoise for Sale Stanozolol Suspension Injection Stanozolol Suspension 50mg Deca Durabolin Pills Deca Durabolin Dosage Sustanon 250 for Sale Sustanon 250mg Tren 75 Tren 75 for Sale Bold 200 Bold 200 Steroid Masteron