Ny styrelse och resultat 2017

view

Ny styrelse och resultat 2017

  • 13 november 2017
  • Författare: Ordförande
  • Antal visningar: 2873
  • Kommentarer
Ny styrelse och resultat 2017

Fiesta Eksjö har haft årsmöte 2017

Den ideella föreningen Fiesta Eksjö har haft årsmöte, ny styrelse har valts. Ordförande Fredrik ”Nizze” Nilsson, Kassör Rose-Marie Johansson och ordinarie ledamot Jenny Söderström avgår. Som nya ordförande valdes Maria Stejdahl, som ordinarie ledamöter valdes Maria Felix och Lotta Tinderbäck och som suppleanter valdes Sanna Ekvall och Jacob Arréhn.

Ordinarie Ledamöter:

Maria Stejdahl (Ordförande)

Maria Felix (ny)

Lotta Tinderbäck (ny)

Tomas Eliasson

Magnus Svensson

Gustaf Liljeblad

Pernilla Karlberg

Suppleanter (ej personliga):

Ann-Sofie Johansson

Sanna Ekvall (ny)

Jacob Arréhn (ny)

Anna Nordstedt

Jonas Jansson

Kajsa Westlund

Petter Vitin

Eksjö Stadsfest 2017 blev som vanligt en succé. Vi räknar med att vi hade ca 24 000 människor inne på området på två dagar. Andelen hitresta från annan kommun ökade något, drygt 50% av besökarna kommer från annan ort eller kommun än Eksjö, vi har fortsatt en medelålder bland besökarna på 38,6 år och besökarna konsumerar för mellan 700 - 900 kr/person i snitt. Detta genererar en turistekonomisk omsättning på 10-12 miljoner kronor för Eksjös handel, restauranger och näringsliv.

Publiken uppskattade som vanligt våra bokningar. Artisterna uttrycker en glädje över att få spela på Eksjö Stadsfest och många artister uttrycker att de gärna kommer tillbaka igen. Inga klagomål har kommit in från varken besökare, Eksjö kommun, räddningstjänst, säkerhetstjänst eller polis. Tvärt om så är alla inblandade mycket nöjda.

Under året har inga arvoden utgått till styrelsemedlemmar. Styrelsen har fungerat som ideellt arbetande stadsfestledning. Utbetalda arvoden till andra föreningar som hjälper oss uppgår till 105 000 kr, en liten höjning jmf 2016. Detta är ett sätt för Fiesta Eksjö att ge tillbaks delar av det bidrag på 200 000 kr vi får av Eksjö Kommun till föreningslivet.

Styrelsen upplever att man lyckats hålla den plan som var tänkt under 2017. Vi har lyckats hålla i kostnaderna och i det närmaste uppnått budgetmålet avseende intäkterna. Årets redovisade resultat landar på 108 000 kr på en omsättning om ca 5 400 000 kr. Likviditeten är fortsatt mycket god och pengar finns på banken. Föreningen har inga skulder, samtliga leverantörsfakturor är betalda.

Avslutningsvis vill 2017 års styrelse tacka våra funktionärer, våra besökare, sponsorer och samarbetspartners för en som vanligt väl genomförd festival. Fiesta Eksjö ser nu fram emot ett fantastiskt 2018 med en del nya styrelseledamöter, ny kassör och en ny ordförande och därmed ett antal nya doser av konstnärlig kraft och energi.

Presskontakt: Maria Stejdahl ordförande Fiesta Eksjö, mob: 0702-076644, mail: ordf@fiestaeksjo.se

Print
Kategorier: Blogg, Pressreleaser, 2017
Taggar:
Betygsätt den här artikeln:
5.0