Eksjö Stadsfest > Generell info > Borttappat

Borttappat

Borttappat

Om du förlorar något under Stadsfesten kan du uppsöka festivalkontoret på Norra Storgatan 28, förhoppningsvis har det du förlorat lämnats in där.

OBS! Från och med 29:de augusti är allt lämnat till Polisen i Eksjö!